11 Jul 2011

Anh Thư : Buồn ..........

Phong cách chụp hình này , 10 phần thì 9 phần giống các allbum của mấy e Tàu mà tôi đã đưa lên .
Hình ảnh : Zing 


No comments:

Post a Comment

Vui lòng đăng nhận xét có dấu và không spam
Không nên chọn chế độ ẩn danh khi comment .

11 Jul 2011

Anh Thư : Buồn ..........

Phong cách chụp hình này , 10 phần thì 9 phần giống các allbum của mấy e Tàu mà tôi đã đưa lên .
Hình ảnh : Zing 


No comments:

Post a Comment

Vui lòng đăng nhận xét có dấu và không spam
Không nên chọn chế độ ẩn danh khi comment .