14 Jan 2012

Wang Jia Yun - Teen Girl Trung Quốc rất dễ thương


Wang Jia Yun Info
Other Name(s): Wang Jiayun 王嘉韵, Renee Yun
Origin: Kowloon, Hong Kong
Born: 1993
Height: 164cm
Weight: 42kg
Speciality: DJing, rapping, singing
Occupation: studentNo comments:

Post a Comment

Vui lòng đăng nhận xét có dấu và không spam
Không nên chọn chế độ ẩn danh khi comment .

14 Jan 2012

Wang Jia Yun - Teen Girl Trung Quốc rất dễ thương


Wang Jia Yun Info
Other Name(s): Wang Jiayun 王嘉韵, Renee Yun
Origin: Kowloon, Hong Kong
Born: 1993
Height: 164cm
Weight: 42kg
Speciality: DJing, rapping, singing
Occupation: studentNo comments:

Post a Comment

Vui lòng đăng nhận xét có dấu và không spam
Không nên chọn chế độ ẩn danh khi comment .